Privacy Policy

МАКЕДОНСКО-РУСКО ПРИЈАТЕЛСТВО

Сојуз на здруженија

Day: June 5, 2019

Во просториите на Меѓународниот Славјански Универзитет ,, Г.Р.Державин,, во организација на Почесниот конзулат на Руската Федерација во Битола, Ана Комарова,...